Kennel

ÄNGSBACKEN

NYHETER

Vi byter adress på hemsidan. Framöver hittar du oss på

www.aengsbacken.com

Kennel Ängsbacken - Schäfrar för aktiva hundmänniskor

 

Över 25 års uppfödning av världens bästa brukshund har givit oss framgångar vi knappt vågat drömma om. Vi försöker nu förvalta det avelsmaterial vi har på bästa sätt med siktet kvar på: friska, sunda och belastningsbara brukshundar!

 

Vi är speciellt stolta över vår fina statistik gällande höftleder och armbågar. För kullar födda 2001 och framåt är 95,6% höftledsröntgade och 94,9% armbågsröntgade av hundarna över 12 månader. 86,2 % har HD A eller B och 89,9% har ED ua. 
Snittet för rasen är 73,3 % HD A eller B och 83 % ED ua. Totalt så röntgas ungefär 63 % av alla schäfrar avseende HD/ED. (Siffrorna är hämtade från SKK och gällande hundar födda 2001-2017.)

 

Ängsbacken's Duffy

KONTAKT

Kattis Ehrlander & Jarmo Heiskanen

telefon: +46 (0)158-34113 (hem),

e-mail: aengsbacken@hotmail.com