STATISTIK

De hundar och kullar vi har idag går alla tillbaks på den härliga Satoris Yolly.

Vår första kull efter Yolly var R-kullen och den föddes 2001. Statistiken som redovisas här nedan gäller kullar födda 2001 och framåt.

 

Från 2001 till och med juli 2017 har det fötts 136 valpar med kennelnamnet Ängsbacken's.

 

125 stycken är över 12 månader och av dessa är 119 höftledsröntgade och 118 armbågsröntgade (en hund är enbart förröntgad avseende höftleder). Detta ger 95,2% höftledsröntgade och 94,4% armbågsröntgade hundar.

104 stycken har HD A eller B (87,4%) och 15 stycken har HD C (12,6%).

106 stycken har ED ua (89,8%), 8 stycken har ED 1 (6,8%), 2 stycken har ED 2 (1,7%) och 2 stycken har ED 3 (1,7%).

(Två hundar har avlidit innan 12 månader och fyra stycken kan vi tyvärr inte förmå ägarna till att röntga.)

 

48 stycken har startat på prov inom den internationella prövningsordningen (tex BH, IPO, BSL, FH).

25 stycken har startat på svenska bruksprov (tex spår och sök).

26 stycken har startat i lydnadsklass.

6 stycken har startat i rallylydnad.

8 stycken är tjänstehundar (tex hemvärn och polis).

1 styck har startat i Heelwork to music.

2 styck har startat i Nose Work.

2 stycken är godkända eftersökshundar inom SAR Sweden.

1 styck är godkänd eftersökshund inom Missing People.

 

95 stycken har genomfört MH.

26 stycken är godkända på MT (24 av dessa har titeln KORAD).

Kenneln har tilldelats Svenska Kennelklubbens Bruksuppfödarepris två gånger och Svenska Brukshundklubbens Korningsdiplom. Dessutom har avelstikarna Ängsbacken's Rappa och Ängsbacken's Sneak tilldelats Svenska Brukshundklubbens Korningsdiplom för sina avkommor.

 

För meriter på enskillda hundar hänvisar vi till SKK's hunddata.

 

KONTAKT

Kattis Ehrlander & Jarmo Heiskanen

telefon: +46 (0)158-34113 (hem),

+46 (0)708-888684 (Kattis)

e-mail: aengsbacken@hotmail.com