TIKAR

Här kan du hitta information om våra tikar som är aktiva i avel eller möjliga för avel i framtiden. Det är mycket som ska stämma för att en tik ska gå i avel och vi utvärderar hela tiden vårt avelsmaterial.

Ängsbacken's Elsa

Född 2011 (SCHH3 Balko v d Teufelskehle - IPO2 Ängsbacken's Tuija)

HD B, ED ua, MH, 1:a pris lyd 2, BH, IPO1, BSL2, IPO2

Kull: K2, O2

 

Ängsbacken's Duffy

Född 2010 (Bego v Brigar - Ängsbacken's Rappa)

HD A, ED ua, MH, ufl till elitspår, 1:a pris lyd 3

Duffy blev stulen på Visingsö den 14 augusti 2016. Alla upplysningar mottages tacksamt!

 

KONTAKT

Kattis Ehrlander & Jarmo Heiskanen

telefon: +46 (0)158-34113 (hem),

+46 (0)708-888684 (Kattis)

e-mail: aengsbacken@hotmail.com